خط زن بابلیس پرو BABYLIS PRO 7000

قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 869,000 تومان است.

خط زن وال دیتیلر گلد ۲۰۲۰ دیجیتالی WAHL-DETAILER

قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

ریش تراش فیلیپس PHILIPS-8371

قیمت اصلی 1,128,000 تومان بود.قیمت فعلی 719,000 تومان است.

ست اصلاح پریتک مدل PRITECH RSM-2539

قیمت اصلی 1,088,000 تومان بود.قیمت فعلی 942,000 تومان است.

قلم طراحی موی سر و تتو

قیمت اصلی 322,000 تومان بود.قیمت فعلی 262,000 تومان است.

ماشین اصلاح رزیا مدل ROZIA 2201

قیمت اصلی 942,000 تومان بود.قیمت فعلی 730,000 تومان است.

ماشین اصلاح BBT مدل BC-350

قیمت اصلی 1,104,000 تومان بود.قیمت فعلی 612,000 تومان است.

ماشین اصلاح BBT مدل BC-380

قیمت اصلی 1,161,000 تومان بود.قیمت فعلی 612,000 تومان است.

ماشین اصلاح WAER WA-1202

قیمت اصلی 942,000 تومان بود.قیمت فعلی 835,000 تومان است.

ماشین اصلاح استار مکس مدل STAR MAX Edition

قیمت اصلی 1,088,000 تومان بود.قیمت فعلی 796,000 تومان است.

ماشین اصلاح بابیلیس پرو گلد Babylis-PRO

قیمت اصلی 975,000 تومان بود.قیمت فعلی 854,000 تومان است.

ماشین اصلاح پروفشنال کلیپر Professional hair clipper

قیمت اصلی 1,760,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,210,000 تومان است.

ماشین اصلاح پرومکس گلد مدل PROMAX GOLD 115

قیمت اصلی 1,210,000 تومان بود.قیمت فعلی 890,000 تومان است.

ماشین اصلاح پرومکس گلد مدل promax gold 117

قیمت اصلی 1,078,000 تومان بود.قیمت فعلی 866,000 تومان است.